ἀμέτρητον

ἀμέτρητος
masc acc sg
ἀμέτρητος
neut nom/voc/acc sg
ἀμέτρητος
masc/fem acc sg
ἀμέτρητος
neut nom/voc/acc sg
ἀμετρητος
immeasurable
masc/fem acc sg
ἀμετρητος
immeasurable
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • безчисльныи — (140) пр. Бесчисленный, неисчислимый: донъдеже си твориши. бещисльна˫а ˫аже пишеши посълани˫а ||=ти не оуспѣють. (αἱ μυριάδες) КЕ XII, 201а б; бещисльныихъ бѣсовъ гл(с)а. ЖФП XII, 38б; и видѣ множьство бещисльныхъ чиновъ. въ бѣлахъ ризахъ. ЖФСт… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нераздѣльно — (14) нар. к нераздѣльныи в 1 знач.: сии ст҃ыи съборъ изверже и проклѧ. изъгласивъше съвьршена б҃а и съвьршена чл҃вка. того въ двою естьствѹ несъмѣсно и нераздѣльно г҃а нашего ιс҃ х҃а. КР 1284, 3б; двѣ естьствѣ въ единъ с(ъ)ставъ съвъкупльшисѧ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • πόρω — Α 1. παρέχω, προσφέρω, δίνω (α. «ἣν διὰ μαντοσύνην τὴν οἱ πόρε Φοῑβος Ἀπόλλων», Ομ. Ιλ. β. «αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ ἀμέτρητον πένθος πόρε δαίμων», Ομ. Οδ.) 2. πορεύω, οδηγώ, φέρνω κάποιον κάπου («εἴ τις... δεῡρο Θησέα πόροι», Σοφ.) 3. φρ. α) «υἱov πορεῑν… …   Dictionary of Greek

  • χαίρω — ΝΜΑ, και μέσ. χαίρομαι Ν 1. αισθάνομαι χαρά, είμαι χαρούμενος (α. «χαίρω πολύ» β. «οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ», ΚΔ γ. «χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς θυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα δῑον», Ομ. Ιλ.) 2. (η προστ. β προσ. ενεστ.) χαίρε,… …   Dictionary of Greek

  • χανδόν — και βοιωτ. τ. χάδαν Α επίρρ. 1. με ανοιχτό στόμα, με άπληστη επιθυμία, λαίμαργα («χανδὸν ἀμέτρητον δέκεται ποτόν», Νίκ. Θηρ.) 2. μτφ. σε μεγάλο βαθμό, υπερβολικά («χανδὸν ἐμπιπλάμενος τοῦ ὕπνου», Φιλόστρ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. χᾰν τού ρ. χαίνω (βλ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.